“Landgoed Verwolde”

Goed om te delen

Welkom bij

Landgoed Verwolde

Op Verwolde wordt hard gewerkt aan verdroging en natuurherstel!

Wat vooraf ging: Door een samenwerking van de Bosgroepen en rentmeester kantoor het Schoutenhuis zijn de plannen geïnitieerd om 10 ha landbouwgrond om te vormen naar natuur. De plannen sluiten aan bij de kernkwaliteiten van het Geldersch natuurnetwerk. Om verdere verdroging van de bossen en landbouwgronden tegen te gaan, doet het Landgoed mee aan het project ‘Elke druppel de grond in’ van waterschap Rijn & IJssel.

Start uitvoering: In September 2023 is er begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. In goede samenwerking met loonbedrijf Sturris Laren b.v. zijn oude sloten geschoond en tot het gewenst niveau met zand aangevuld. Er is weer open water ontstaan waardoor soorten als kamsalamander en waterviolier kansen krijgen.

Winterstop: Halverwege Oktober 2023 sloeg het weer om en moesten de werken worden gestaakt om blijvende schade te voorkomen.

Afronding: Enkele stuwen moeten nog worden geplaatst en paden hersteld, in de loop van de zomer van 2024 hopen we de uitvoering af te ronden.

Doel: het landgoed hoopt weer bloemrijke graslanden terug te krijgen vaak geel van soorten als ratelaar, gewone roklaver,  moerasrolklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. Er wordt een kruiden- en faunarijke akker aangelegd. Het hoofdgewas wordt ruim gezaaid of gepoot, waardoor er voldoende open plekken aanwezig zijn, waar zich eenjarige kunnen vestigen. De openheid van de akkergewassen en de daarbinnen voorkomende eenjarige biedt ideale mogelijkheden voor insecten, muizen en akkervogels.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden, mail gerust met sophia@landgoedverwolde.nl

Tijd voor iets nieuws
Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn missie is om de Moesgaard tot een inspiratie locatie te maken. Een veilige bedding voor trainingen en workshops op het gebied van mindfulness & persoon...
Lees meer
Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Neem contact met ons op wanneer je denkt dat het (samen)werken op een mooi landgoed echt iets voor jou is!
Lees meer
Natuurherstel
Op Verwolde wordt hard gewerkt aan verdroging en natuurherstel! Wat vooraf ging: Door een samenwerking van de Bosgroepen en rentmeester kantoor het Schoutenhuis zijn de...
Lees meer
Werken als vrijwillig(st)er op Verwolde
Op het landgoed zijn een groot aantal vrijwilligers -de 'moesmensen' en de 'bosmannen'- actief. Zij werken met groot enthousiasme aan het onderhouden van de Moesgaa...
Lees meer
Landgoedwinkel
In de sfeervol ingerichte Landgoedwinkel worden o.a. (verse) producten verkocht die afkomstig zijn uit de moestuin. Zoals diverse soorten jam, zelfgeslagen honing, fruit, groente en diverse streeks...
Lees meer
Ruiterroute Verwolde Reglement
LANDGOED VERWOLDE REGELS VOOR RUITERS EN KOETSIERS (versie 23 01 2015) Speciaal voor ruiters en koetsiers onder de bewoners uit de directe omgeving heeft Landgoed Verwolde, in samenwerking...
Lees meer
Hout kopen

Alle orders zullen op volgorde van binnenkomst worden bezorgd. Ophalen kan op dinsdag- en woensdagmorgen of op afspraak via onderstaand emailadres.

Lees meer