“Landgoed Verwolde”

Goed om te delen

Natuurherstel

Op Verwolde wordt hard gewerkt aan verdroging en natuurherstel!

Wat vooraf ging: Door een samenwerking van de Bosgroepen en rentmeester kantoor het Schoutenhuis zijn de plannen geïnitieerd om 10 ha landbouwgrond om te vormen naar natuur. De plannen sluiten aan bij de kernkwaliteiten van het Geldersch natuurnetwerk. Om verdere verdroging van de bossen en landbouwgronden tegen te gaan, doet het Landgoed mee aan het project ‘Elke druppel de grond in’ van waterschap Rijn & IJssel.

Start uitvoering: In September 2023 is er begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. In goede samenwerking met loonbedrijf Sturris Laren b.v. zijn oude sloten geschoond en tot het gewenst niveau met zand aangevuld. Er is weer open water ontstaan waardoor soorten als kamsalamander en waterviolier kansen krijgen.

Winterstop: Halverwege Oktober 2023 sloeg het weer om en moesten de werken worden gestaakt om blijvende schade te voorkomen.

Afronding: Enkele stuwen moeten nog worden geplaatst en paden hersteld, in de loop van de zomer van 2024 hopen we de uitvoering af te ronden.

Doel: het landgoed hoopt weer bloemrijke graslanden terug te krijgen vaak geel van soorten als ratelaar, gewone roklaver,  moerasrolklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. Er wordt een kruiden- en faunarijke akker aangelegd. Het hoofdgewas wordt ruim gezaaid of gepoot, waardoor er voldoende open plekken aanwezig zijn, waar zich eenjarige kunnen vestigen. De openheid van de akkergewassen en de daarbinnen voorkomende eenjarige biedt ideale mogelijkheden voor insecten, muizen en akkervogels.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden, mail gerust met sophia@landgoedverwolde.nl