Houtvoorraad per 03-12-2019

Aantal maat prijs per meter

Loods 1

Den

35 x 2,2×20 x 340 1,75

4   x 15×15 x  240 7,50

Eiken

1 x 18×18 x 403 31,–

4 x 18×18 x 240 31,–

40 x 10×10 x 270 9,50

Loods 2

Den

6 x 7×12 x 408 3,50

23 x 7×12 x 350 3,50

Buitenberging

Eiken

13 x 10×10 x 240 9,50

4 x 10×10 x 300 9,50

Douglas

6x 15×15 x 600 11,–

2x 15×15 x 400 11,–

Beuk

10 x 7×25 x 600 9,50

Grote houtloods stelling links

Douglas

16x 5×15 x 550 3,10

8x 5×15 x 500 3,10

6x 7×20 x 550 4,75

Es

6x 3×20 x 550 5,50

6x 5×32 x 500 7,50

Grote houtloods stelling A1

Eik

2x 5×40 x 500 15,–

7x 5×14 x 550 5,–

7x 5×30 x 500 10,–

Den

20x 5×15 x 500 2,30

30x 2×20 x 450 1,75

4x 2×37 x 450 3,50

Grote houtloods stelling A2

Den

27x 7×12 x 500 2,50

Grote houtloods stelling A3

Eik ongekant = brughout

11x 4,5×30 x 350 3,75

Eik

13 x 10×10 x 340 9,50

6 x 3×24 x 500 9,50

Douglas

24 x 5×15 x 370 3,10

Onderste vak brughout eiken

10x 9×10 x 300 8,50

Grote houtloods stelling rechts

Den

4 x 5×15 x 480 2,30

11x 5×15 x 400 2,30

Eik

3 x 7×23 x 500 10,–